fbpx

Qualified Teachers

Qualified Teachers

AYI Qualified

Manjula Chotalia

Pramila Ghige

Ranjani Iyer Khatu

Ratna Balakrishnan

Shraddha Malondkar

Sangeeta Pujari

Manju Goud

Sajni Satish

Vivek Singh

Meenakshi Garg

Jayashree Karia

Priya Ware

Ruchita Ghorpade

ruchrajeghorpade@gmail.com

Sonali Paga

Vishakha Sarvankar

Sheetal Shah

Shivani Thandhari

shivanithandhari1997@gmail.com

Rathan Anchan

AYUSH Qualified

New Picture (5)

Deepali Joglekar

deepali.joglekar@gmail.com

YCB Certified Level-1 & 2

Trupti Pandya

rajeshtrupti1@rediffmail.com

YCB Certified Level-1,2 & 3

Chitra Nagesh Mhatre

chitramhatre20@gmail.com

YCB Certified Level-1

Nisha Sangani

nishassangani@gmail.com

YCB Certified Level-1

Kunjan Paul

kunjanpaul1234@gmail.com

YCB Certified Level-3

Sheetal Bale

YCB Certified Level-1

Shalini M. Poojari

shalinimohanp@gmail.com

YCB Certified Level-1 

 Smita Vikhare

1220smita@gmail.com

YCB Certified Level-1

Uma  Bhagwat

YCB Certified Level-1

Purva Umasare

purvaumasare82@gmail.com

YCB Certified Level-1 & 2